Benvinguts

ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR és una associació cultural sense ànim de lucre que promou el desenvolupament de tot tipus d’activitats de caràcter cultural, especialment dins l’àmbit musical i artístic, per tal de fer una tasca al servei de la cultura a la nostra vila i ampliar així les possibilitats musicals i humanes dels seus membres.

L’eix vertebrador de l’associació són les diferents agrupacions musicals i vocals que tenen una activitat regular al llarg de l’any. Per tal de nodrir i donar formació als membres de les agrupacions l’associació gestiona l’Escola de música Artcàdia que disposa d’un pla d’estudis amb diferents programes segons les edats i necessitats dels alumnes.