Pedagogia Suzuki

Iniciem l’aprenentatge del VIOLÍ i VIOLONCEL a partir dels 3 anys.
L’Artcàdia actualment és l’únic centre musical de Castellar on es desenvolupa aquesta pedagogia amb professors titulats per l’ESA (European Suzuki Association).

QUÈ ÉS LA PEDAGOGIA SUZUKI?
Aquest mètode és conegut també amb el nom de l’Educació del Talent, desenvolupat ja fa més de 50 anys per Shinichi Suzuki, violinista, pedagog, humanista i músic.

La Pedagogia Suzuki tracta d’un ensenyament musical primerenc dirigit a nens i nenes de tres anys en endavant on l’objectiu final és educar i desenvolupar positivament els nens a través de l’aprenentatge d’un instrument. Els pares estan involucrats des del primer dia de classe: el triangle format per pares-fill-professor és fonamental per ajudar a estimular i crear un entorn favorable cap aquest l’aprenentatge.

Suzuki es va inspirar en la manera que tots els nens desenvolupen la capacitat d’aprenentatge de la “llengua materna” és a dir, a través de l’escolta, la imitació, la repetició i el joc. … aquests conceptes són aspectes que converteixen aquesta pedagogia d’ensenyament musical en una metodologia innovadora, on els  estudiants aprendran no només a tocar un instrument, sinó que també desenvoluparan l’oïda, el sistema psicomotriu, milloraran la memòria i la capacitat de concentració a més de reforçar la seva autoestima.

Aquest aprenentatge el concretem amb una classe individual setmanal juntament amb les classes col·lectives que programem al llarg del curs

 

Enllaç pàgines web:

Associació catalana Suzuki: http://www.metode-suzuki.cat

Associació espanyola Suzuki: http://www.federacionmetodosuzuki.es/

Associació europea Suzuki: http://www.europeansuzuki.org/