Programa primerenc 3-7 anys

Programa que consta de dues etapes on els alumnes formen part del Cor “Petits músics”. Al llarg del curs participen en diferents concerts i activitats així com classes obertes per mostrar a les famílies el treball que van fent al llarg del curs.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL (I3-I5) :  Al llarg d’aquesta etapa es treballa en diferents vessants d’una forma activa desde la cançó, a través del treball de cor, construint un repertori al llarg del curs així com la descoberta dels elements de la música a través de l’escolta,el moviment i la creació a través de la pràctica instrumental.

  • 1 sessió a la setmana de 45’(I3) o 1h (I4 i I5) de Sensibilització musical + Cor Petits Músics

INICIACIÓ MUSICAL (1rP-2nP):  Seguint amb les dinàmiques creades a l’etapa anterior iniciem la concreció dels diferents elements del llenguatge musical a través de la lecto-escriptura. També es proposa iniciar en la pràctica d’un instrument ofertat per l’escola de forma col.lectiva o individual.

  • 1 sessió d’1h a la setmana d’Iniciació musical+ Cor Petits Músics