Aula d’Arts plàstiques

Aprenem a mirar i dominar tècniques com el dibuix, la pintura i el modelatge que ens permeten gaudir comunicant les nostres emocions i les nostres idees. Fem una mirada a la història de l’art per comprendre d’on venim i per què fem el que fem. Seguim un programa educatiu amb diferents etapes amb una metodologia pròpia i progressiva on l’alumne és el centre de l’aprenentatge cap a la descoberta i coneixement del món visual i plàstic

  • Grups a partir de 6 anys i adults