Combos Moderns

Combos: Són un grup petit o mitjà format per diferents instruments que poden ser molt variats, tan clàssics com moderns. Podríem considerar que és el centre de la formació musical moderna.

És el lloc on es posen en pràctica els diferents coneixements adquirits com la tècnica, la lectura, la improvisació, l’escolta i la memòria musical.

•45’ min o 1h setmanal

•A partir de 6èP fins adults

•Participació a concerts de diferents formats