Grup de Percussió

Conjunt instrumental format per instruments de percussió per fer un treball actiu tan instrumental com de conjunt donant un alt valor a l’aprenentatge rítmic, aspecte importantíssim per una bona execució musical.

El treball de repertori també podrà ser utilitzat en algunes ocasions per poder participar en esdeveniments del nostre entorn