Música

PROGRAMA “FEM MÚSICA A L’ARTCÀDIA”:

Per nosaltres fer música és aprendre un instrument amb la complicitat d’un professor però al mateix temps és important aprendre’l dins el que acadèmicament s’anomena una comunitat d’aprenentatge i per això donem molta importància a la pràctica en grup, no només com a font de motivació sinó també per treballar la tècnica instrumental i els diferents conceptes del llenguatge musical.

Aquest programa comença a partir de 8 anys (o 7 anys si porten un curs de música a l’escola i ja toquen un instrument)  i té 4 cursos organitzats en 2 cicles de 2 cursos cadascun.

* 1r Cicle:

Pràctica individual (classe d’instrument) 30′ o 45’/setm

– Pràctica en grup (ELE1 i ELE2) 1h15’/setm

* 2n Cicle:

Pràctica individual (classe d’instrument) 30′ o 45’/setm

– Pràctica en grup (ELE3 i ELE4) 1h30’/setm

Cada curs acadèmic consta de dos blocs:

–        BLOC 1: PRÀCTICA INDIVIDUAL

30’ o 45’ Instrument individual/ setmana. Els instruments que oferim a l’escola són:

PIANO, VIOLÍ, VIOLONCEL, TROMPETA, FLAUTA TRAVESSERA, GUITARRA, CLARINET, SAXO, GUITARRA ELÈCTRICA, BAIX ELÈCTRIC, BATERIA, CANT

–  BLOC 2  PRÀCTICA EN GRUP

1h15’/setmana o 1h30’/setmana on es treballen els diferents aspectes del llenguatge musical: l’escriptura, la lectura, l’escolta musical, la creació… de dues maneres: de forma aplicada al propi instrument amb una part de la classe fent col·lectiva instrumental  i una altre part més concreta sense l’instrument per ajudar a consolidar els continguts treballats

PROGRAMA LLIURE

Aquesta és l’opció de fer només la part de pràctica de l’instrument (tot i que aconsellem realitzar la pràctica en grup).

Classe individual d’instrument:  30’, 45’ o 60’/ setmana

Classe col·lectiva d’instrument (2 o 3 alumnes): 30′, 45′ o 60′

CURS PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS AL CONSERVATORI

Aquest és un curs que va adreçat als alumnes que desitgin presentar-se a la prova de primer curs de grau mitjà i que tinguin un  nivell adequat d’instrument. En el curs de preparació es treballen les matèries –de llenguatge, oïda, composició, teoria, audició, etc.-que sortiran a l’examen.