Música

La formació musical dirigida als joves està pensada per alumes a partir dels 11/12 anys. Per un cantó en aquesta etapa donem continuïtat a les propostes de l’etapa formativa anterior: instrument, conjunts instrumentals, pràctica en grup… però afegim una nova branca enfocada a la MÚSICA MODERNA.

AULA DE MÚSICA MODERNA DE L’ARTCÀDIA

Proposem diferents assignatures per escollir en funció dels interessos de cada alumne:

–        Instrument individual 30’, 45’ o 60’/ setmana

PIANO, VIOLÍ, VIOLONCEL, GUITARRA, TROMPETA, FLAUTA TRAVESSERA, GUITARRA ELÈCTRICA, BAIX ELÈCTRIC, BATERIA, CLARINET, SAXO I CANT MODERN

–        Llenguatge modern (45h/setmana) Es treballen els conceptes de llenguatge musical tal i com s’enfoquen dins la disciplina de la música moderna

–        Combo (45 min/setmana) És un grup petit o mitjà format per diferents instruments que poden ser molt variats tan clàssics com moderns, el podríem considerar el centre de la formació musical moderna. És el lloc on es posen en pràctica els diferents coneixements adquirits com la tècnica, la lectura, la improvisació, l’escolta i la memòria musical. Es treballen diferents varietats d’estils.