Aula de Musicoteràpia 

QUÈ ÉS LA MUSICOTERÀPIA ?

La musicoteràpia és l’ús de la música i els seus elements musicals (so, ritme, melodia i harmonia) amb finalitat terapèutica per tal de promoure i facilitar les necessitats físiques, emocionals, socials i cognitives de les persones.

A QUI VA DIRIGIDA?

A l’Artcàdia oferim dos tipus de musicoteràpia:

1. Terapèutica (infantil-juvenil)

– Educació especial (Síndrome de down, Autisme, Síndrome de Williams,etc..)

– Trastorns emocionals i de conducta

– Integració social

2. JoMúsic

– Servei d’educació musical especial per treballar la música i l’aprenentatge instrumental amb alumnes amb un currículum adaptat a les seves necessitats i al seu ritme d’aprenetatge.

Classes individuals o en grups en funció de les necessitats de cadascú i de la demanda.