ARTCÀDIA. Escola de música

L’ Artcàdia és l’ escola que gestiona l’associació. És el pilar fonamental i l’eina per nodrir les nostres agrupacions donant la formació musical necessària als músics amb diferents programes adaptats segons les seves edats i necessitats